ค้นหา

 
Found: 125

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ...

12.7 เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ รมว.แรงงาน

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 15 ณ นครเกียวโต ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ...
21/12/2011

2013.12.17 อัครราชทูตบรรยายสรุปเรื่อง “สภาพสังคม วัฒนธรรม การปกครอง และระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น” แก่คณะกรุงเทพมหานคร รุ่น3-4

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้บรรยายสรุปเรื่อง “สภาพสังคม วัฒนธรรม การปกครอง ...
18/12/2013

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

... เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้นที่สวน Kasai Rinkai Park เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ...
11/12/2015

2013.12.10 อัครราชทูตบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยจูโอ

... ณ มหาวิทยาลัยจูโอ วิทยาเขตทามะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน “สัปดาห์นานาชาติ ครั้งที่ 5” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2556 และได้สนทนากับอธิการบดีทาดาฮิโกะ ฟุคุฮาระ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจูโอได้เริ่ม ...
17/12/2013

งานเลี้ยงรับรองวันชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานเลี้ยงรับรองงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
05/12/2017

2013.12.4 การลงนามข้อตกลงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่นร่วมกันระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

      เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่นร่วมกันระหว่างคณะศิลปะและการออกแบบ ...
12/12/2013

2013.12.18 สถานเอกอัครราชทูตร่วมงานคอนเสิร์ตอาเซียน-ญี่ปุ่น “Drums & Voices”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายวราวุธ ภู่อภิญญา อัครราชทูตที่ปรึกษา และข้าราชการเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตอาเซียน-ญี่ปุ่น ...
08/01/2014

คณะสงฆ์วัดเซงโคจิเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 .ค. 59 พระคุณเจ้าวากาโอมิ ชินโช ผู้อำนวยการสำนักงานวัดเซงโคจิ ... ... วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเซงโคจิ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 20 .ค. 59 พระคุณเจ้าวากาโอมิ ...
20/12/2016
Pages: 1 2 3 4 5 ... 13 Next
  relevance date