ค้นหา

 
Found: 14

Royal Thai Embassy Holds Press Conference on Thai Festival

... Thailand to Japan, and Mrs. Juthaporn Rerngronasa, Deputy Governor of Tourism Authority of Thailand (TAT), gave a briefing on the said festival, which was held during 16-17 May 2015 at the Yoyogi Park, to the Japanese media crews. The dinner party “Amazing Thai Night” was also held with shows from Thailand’s famous artists joining the festival. There were more than 160 media correspondents joined the event.
14/05/2015

Thai Forum : Captivating Thailand

... times and had opinions that Thai people and their point of views were the main components to make them to return to the country over times. Moreover, Thailand had many features to bring back Japanese people to the old days. And, plenty of aspects on Thailand were difficult to find in present Japan, such as atmosphere of rural vicinity, amazing sound of nature which perceived differently among Japanese people. These were persuasion of Thailand to be investigated and caused them to return to the country so many times.The Japanese participants said that Thai people was the most captivated ...
07/09/2009

Thai Ambassador joined Tourism Expo Japan 2020 in Okinawa

... Government subsidized travel expenses under the scheme “Rao Tiew Duay Kan” (We Travel Together) and “Tiew Pun Suk” (Trip to Share Happiness), which are similar to the “Go To” campaign in Japan. At the same time, a health standard namely Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) has been issued in order to restore tourists’ confidence. Moreover, Thailand has recently opened the country for foreign tourists from low COVID-19 risk countries while those tourists are requested to ...
29/10/2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงาน Tourism Expo Japan 2020 ณ จังหวัดโอกินาวะ

... ของญี่ปุ่นและรัฐบาลได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ ที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการติดเชื้อ ...
29/10/2020
Pages: Prev. 1 2
  relevance date