ค้นหา

 
Found: 6

The Royal Thai Embassy in Tokyo organised a well-wishing ceremony on the occasion of the Coronation of King Rama X

On 6 May 2019, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan, presided over the well-wishing ceremony on the occasion of the Coronation of King Rama X. The ceremony was held concurrently with the ceremony in Thailand On 6 May 2019, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan, presided over the well-wishing ceremony on the occasion of the Coronation of King Rama X. The ceremony was held ...
06/05/2019

The Royal Thai Embassy in Tokyo organized ceremony and activities on the auspicious occasion of the Coronation of His Majesty King Rama X

On 4 May 2019, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the ceremony on the auspicious occasion of the Coronation of King Rama X at the Royal Thai Embassy in Tokyo. The ceremony was attended by Heads of Offices of Team Thailand in Japan, Thai Government officials and their families, local staff as well as Thai people in Japan, totally around 200 people. On 4 May 2019, Ambassador ...
04/05/2019

The Process of Applying for Special Press Card for the Coronation of King Rama X 4-6 May 2019

... Register for PRD press card - Fill in the online application at https://presscard.prd.go.th and convert to a pdf file. 2. Download special press card application at https://thailand.prd.go.th (Click at the banner "Media Accrediation for the Royal Coronation of King Rama X"). Complete the form and convert to a pdf file. 3. Prepare following documents in digital formats for submission through email. 4. To complete the registration process, please submit the aforementioned document 1 - 3 to the Department of Information,...

The Process of Applying for Special Press Card for the Coronation of King Rama X 4-6 May 2019

Please find the process of applying for Special Press Card for foreign corresponts who are not based in Thailand as follows:
19/03/2019

外国プレスのタイ国王戴冠式参加登録のお知らせ

... Card専用のウェブサイト https://presscard.prd.go.th からオンラインの申込用紙を記入してpdfファイルで保存する。 2.Special Press Cardの登録-ウェブサイト https://thailand.prd.go.th "Media Accreditation for the Royal Coronation of King Rama X"をクリックして申込書をダウンロードし記入後PDFで保存する。 3.写真、パスポート、所属機関からの委任状などをデジタル化した提出書類を用意する。 4.1-3の書類を揃えて2019年3月29日までに広報局プレス部のinformation03@mfa....
19/03/2019

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

... ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอทำ Special Press Card จากเว็บไซต์ https://thailand.prd.go.th (คลิกที่แบนเนอร์ "Media Accrediation for the Royal Coronation of King Rama X") เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว บันทึกเป็นไฟล์ pdf 3. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ...
  relevance date