ค้นหา

 
Found: 8

การแข่งขันประกวดเรียงความนานาชาติสำหรับเยาวชน ประจำปี 2016

การแข่งขันประกวดเรียงความนานาชาติสำหรับเยาวชน ประจำปี 2016 จัดขึ้นโดย The Goi Peace Foundation ภายใต้หัวข้อ "Education to Build a Better Future for All" การแข่งขันประกวดเรียงความนานาชาติสำหรับเยาวชน ประจำปี ...

10.18 Hokkaido Obihiro Sanjo High School students visited Embassy

... a briefing on Thailand-Hokkaido relations and answered questions from the students.  The Embassy staff talked about Thailand and its culture using Power Point.Such visit was a part of the students’ study trip in Tokyo, which was introduced by the Goi Peace Foundation.On 18 October 2012, eight students from Hokkaido Obihiro Sanjo High School visited the Embassy. The group was welcomed by Mr. Singtong Lapisatepun, Chargé d’Affaires, who then gave a briefing on Thailand-Hokkaido relations and answered questions ...
25/10/2012

10.18 Hokkaido Obihiro Sanjo High School students visited Embassy

... a briefing on Thailand-Hokkaido relations and answered questions from the students.  The Embassy staff talked about Thailand and its culture using Power Point.Such visit was a part of the students’ study trip in Tokyo, which was introduced by the Goi Peace Foundation.    On 18 October 2012, eight students from Hokkaido Obihiro Sanjo High School visited the Embassy. The group was welcomed by Mr. Singtong Lapisatepun, Chargé d’Affaires, who then gave a briefing on Thailand-Hokkaido relations and answered ...
25/10/2012

07.26 Ambassador’s spouse gave lecture on Thailand-Japan relations at Gunma Prefectural Women’s University

On 26 June 2012, upon an invitation from the Goi Peace Foundation, Mme Aumaporn Futrakul, Ambassador’s spouse, gave a lecture on Thailand-Japan relations at Gunma Prefectural Women’s University.  The audience of 120 included students from the Faculty of International Communication and general public,...
01/08/2012

06.26 Ambassador’s spouse gave lecture on Thailand-Japan relations at Gunma Prefectural Women’s University

On 26 June 2012, upon an invitation from the Goi Peace Foundation, Mme Aumaporn Futrakul, Ambassador’s spouse, gave a lecture on Thailand-Japan relations at Gunma Prefectural Women’s University.  The audience of 120 included students from the Faculty of International Communication and general public,...
01/08/2012

มูลนิธิ The Goi Peace Foundation ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมส่งประกวดเรียงความของเยาวชนนานาชาติในหัวข้อ ...

มูลนิธิ The Goi Peace Foundation ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมส่งประกวดเรียงความของเยาวชนนานาชาติในหัวข้อ ...
21/04/2020

2012.06.26 ภริยาเอกอัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยสตรีจังหวัดกุมมะ

... ภริยาเอกอัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาคณะการสื่อสารระหว่างประเทศและบุคคลทั่วไปจำนวน 120 คนตามคำเชิญของ The Goi Peace Foundation และมหาวิทยาลัยสตรีจังหวัดกุมมะ และเปิดให้ถาม-ตอบเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ...
01/08/2012

2012.10.18 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Obihiro Sanjo จังหวัดฮอกไกโดเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

... การเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาในโตเกียว โดยองค์กร The Goi Peace Foundation เป็นผู้แนะนำสถานเอกอัครราชทูตไทยให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
25/10/2012
  relevance date