ค้นหา

 
Found: 61

The Ambassador attended the JTBF reception party

On 18 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag attended the annual reception party of the Japan - Thailand Business Forum (JTBF) by having Team Thailand in Tokyo participating as well. On this occasion, Ambassador Bansarn expressed the information about the economy development and current Thai politic situation On 18 July 2019, Ambassador Bansarn Bunnag attended the annual ...
JTBF Party
18/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของ JTBF

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปีของ Japan - Thailand Business Forum (JTBF) โดยมีสมาชิกทีมประเทศไทย ประจำกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
JTBF Party
18/07/2019

大使がJTBF懇親会に参加

2019年7月18日、バンサーン・ブンナーク大使は、Japan Thailand Business Forum (JTBF)の懇親会に、タイ政府関係事務所所長、タイ王国大使館外交官や職員らと共に参加しました。 2019年7月18日、バンサーン・ブンナーク大使は、Japan Thailand Business Forum (JTBF)の懇親会に、タイ政府関係事務所所長、タイ王国大使館外交官や職員らと共に参加しました。この機会に、大使は新政権の重要な経済政策を含んだタイ経済と政治の発展について述べ、タイで事業を行っているJTBFの会員に向けて情報を提供しました。また、2019年9月に任期が終了することを告げました。JTBF ...
JTBF
18/07/2019

大使館とJTBF がセミナーと写真展「日タイのビジネス交流を振り返る」を共催

2019年2月20日、タイ大使館と日タイ・ビジネスフォーラム(JTBF)はタイ大使館ホールでセミナーと写真展「日タイのビジネス交流を振り返る」を共催し、バンサーン・ブンナーク大使が開会の挨拶をしました。今回の事業は、過去から現在に至るまでの、タイの発展と日本企業の関わりを振り返ることを目的として開催されました。戦後から現在の両国のパートナーシップに関するセミナーでは、横浜市立大学の柿崎一郎教授と、日本総合研究所の大泉啓一郎上席主任研究員といったタイの専門家を講師に招き、NHKの道傳愛子解説委員をモデレーターとして ...
JTBF
20/02/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) จัดการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Thailand – Japan Business Partnership from Past to Present” โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ...
20/02/2019

The Royal Thai Embassy participated in a meeting with the planning committee of Japan - Thailand Business Forum (JTBF)

On 26 December 2018, Minister Cherdchai Chaivaivid, together with the embassy’s members participated in a meeting with the planning committee of Japan - Thailand Business Forum (JTBF). Both sides take this opportunity to discuss about the plan to collaborate on next year’s activities including setting up a window channel to assist Thai investors in Japan and organising a seminar and photo exhibition about Thailand and Japan ...
JTBF
26/12/2018

公使がJTBFとの会議に出席

2018年12月26日、チューチャーイ・チャイワイウィット公使は、外交官と共にJTBFとの会議に参加しました。両者は、タイ投資家支援やタイ関係のセミナー、タイと日本のビジネスパートナーに関するフォトエグジビションの主催など、来年の活動計画について話し合いました。 2018年12月26日、チューチャーイ・チャイワイウィット公使は、外交官と共に日タイビジネスフォーラム(JTBF)企画委員会との会合に出席しました。両者は日本でのタイ投資家の支援方法や、両国の協力に関するセミナー、写真展の開催など、来年の活動計画について話し合いました。
JTBF
26/12/2018

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTBF)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการวางแผนงานสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันปีหน้า...
JTBF
26/12/2018

第13回タイ語弁論大会

... 今回の最優秀賞は、大阪大学の4年生の朴苑善さんと神田外語大学3年生の有馬範子さんに授与されました。最優秀者には、タイ王国大使館及びタイ国際航空提供の東京-バンコク間の往復航空券が贈呈されました。また、各カテゴリーの優秀者には認定書、賞金が贈呈され、さらに、日本タイ協会や日タイビジネスフォーラム(JTBF)、味の素株式会社、NPO団体コーブクン・マークからタイ知識に関する書籍や賞品等が提供されました。その他、同弁論大会では学生によるタイ伝統舞踊やタイ音楽が披露されました。
15/12/2018

大使がJTBF懇親会2018に参加

2018年8月22日、Japan Thailand Business Forum (JTBF)の主催で、北山禎介会長をはじめ元在タイ日本国大使や民間企業の会員と大使やタイ王国大使館外交官や職員など約60人が参加し懇親会が行われました。 2018年8月22日、Japan Thailand Business ...
JTBF
24/08/2018
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date