ค้นหา

 
Found: 500

การแก้ไขปัญหาการสืบทอดกิจการของประเทศญี่ปุ่น

... ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจ SMEs เลิกกิจการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว           จากผลสำรวจของ The Small and Medium Enterprise Agency, Japan (SME Agency) ในปี 2559 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้บริหารกับยอดขายในรอบ 3 ปี พบว่า ยิ่งผู้บริหารอายุมากขึ้น ...

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์           3.4 การมีไทยเป็นฐานการผลิต กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และ Japan External Trade Organization (JETRO) ได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 7 จังหวัดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมใน 7 จังหวัด ได้แก่ โอซากา เกียวโต เฮียวโกะ โทชิกิ ไอจิ กิฟุ และฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่...
14/01/2021

Tourists from Japan can enter into Thailand

*Tourists from Japan can enter into Thailand with the Special Tourist Visa (STV), Tourist Visa (TR) as well as various Visa Exemption schemes.
22/12/2020

Tourists from Japan can enter into Thailand

*Tourists from Japan can enter into Thailand with the Special Tourist Visa (STV), Tourist Visa (TR) as well as various Visa Exemption schemes. For further information and requirements on these types of visa, please visit: http://site.thaiembassy.jp/en/visa/type/ * ...
22/12/2020

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา-ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 เดือน สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว Royal Thai Embassy, 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku Tokyo 141-0021 (81 3) 5789 2433 (81 3) 5789 2428 ติดต่อด้วยตนเอง ...

ASEAN Ambassadors exchanged views with Minister for Foreign Affairs of Japan

On 16 December 2020, Ambassadors of ASEAN countries, including H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, exchanged views with H.E. Mr. MOTEGI Toshimitsu, Minister for Foreign Affairs of Japan, at Iikura Guest House with the participation of State Minister for Foreign Affairs of Japan, Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan and relevant executives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan. On 16 December 2020, Ambassadors ...
16/12/2020

Ambassador of Thailand exchanged views with Executives of Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

... II) On 15 December 2020, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, exchanged views with Mr. NEGISHI Yasuaki and Mr. TAMAKI Naoki (Director General, New Energy and Power Finance Department I and II), as well as their management team from Japan Bank for International Cooperation (JBIC) on the future collaboration between Thailand and JBIC on investment including in the power sector, as well as the cooperation in the third countries, particularly in Thailand ’s neighbouring countries ...
๋JBIC
15/12/2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารของ JBIC

... ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperationหรือ JBIC)ในการลงทุนด้านพลังงาน และแนวโน้มที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่สาม ...
JBIC
15/12/2020

Ambassador of Thailand exchanged views on the promotion of ASEAN’s role in Japan at the “The 301st ASEAN Committee in Tokyo Virtual Meeting”

... Han, Ambassador of the Republic of the Union of Myanmar. During the Virtual Meeting, participating Ambassadors and representatives exchanged views on recent development related to ASEAN cooperation, role of ASEAN in the context of foreign policy of Japan and other major powers, COVID-19 situation in Japan, among others. On 14 December 2020, H.E. Mr. SingtongLapisatepun, Ambassador of Thailand, participated in “The 301st ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Virtual Meeting” chaired by H.E....
14/12/2020
Pages: 1 2 3 4 5 ... 50 Next
  relevance date