ค้นหา

 
Found: 32

The Embassy bid farewell to Ambassador Bansarn Bunnag

On 30 October 2019, diplomats and officers of the Royal Thai Embassy bid a fond farewell ... ... Bansarn Bunnag and Madam Yupadee Bunnag, who assume the position in Japan for 3 years and 7 months (during March 2016 to October 2019).... ... sector and people to people level. During Ambassador Bansarn’s tenure, a number of important events took place including the ... ... Corridor (EEC) in Thailand. He was also the Chairman of “Japan through DiplomatsEyes” Photo Exhibition which is the project under the patronage ...
30/10/2019

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

... เยือนไทยเพื่อสำรวจศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งมีบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ...

Ambassador was bestowed a decoration from His Majesty the Emperor of Japan

... of the Order of the Rising Sun from His Majesty the Emperor of Japan through H.E. Mr. Toshimitsu Motegi, Minister of Foreign Affairs ... ... Foreign Affairs of Japan. The decoration represents Ambassador’s dedication and achievement in further promoting the amicable ... ... on the occasion of the 130th anniversary of Japan and Thailand Diplomatic Relations in 2017, as well as the celebration of the ... ... of the Executive Committee of “Japan through DiplomatsEyes” Photo Exhibition which is the project under the patronage ...
17/10/2019

เอกอัครราชทูตฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

... และการที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ก้าวสู่รัชสมัยใหม่พร้อมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายบรรสานฯ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น และเป็นแกนกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ...

Ambassador attended the Japan through DiplomatsEyes Photo Exhibition 2019

On 8 October 2019, with the presence Her Imperial Highness Princess Takamado, the Honorary Chairperson of Japan through DiplomatsEyes Photo Exhibition, Ambassador Bansarn Bunnag, attended the awarding ceremony and opening On 8 October 2019, with the presence Her Imperial Highness Princess Takamado, the Honorary Chairperson of Japan through DiplomatsEyes Photo Exhibition,...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes ประจำปี 2562

... 8 ต.ค. 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes ครั้งที่ 22” ที่ รปปงงิฮิลส์ ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ Reflections on the Heisei Era เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 นายบรรสาน บุนนาค ...
08/10/2019

大使が「にっぽん-大使たちの視線2019」写真展に出席

2019年10月8日、バンサーン・ブンナーク大使は、六本木ヒルズで行われた「にっぽん-大使たちの視線2019」写真展の開会式に出席しました。第22回目の開催となる同展の今年のテーマは「平成を振り返る」で、名誉総裁を務める高円宮妃殿下がご出席され、お言葉を述べました。ルーマニア大使が写真展実行委員会委員長を務め、バンサーン大使は応募作品「ボンボニエール、平成の大切な宝物」でアンバサダー賞を受賞しました。...

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ประจำปี ๒๕๖๒

... เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินให้การต้อนรับและเข้าร่วมทำการคัดเลือกภาพถ่าย ...

Promotional event of “Japan through DiplomatsEyes” 2019, with the presence of Her Imperial Highness Princess Takamado at the Thai Residence, Tokyo

... Highness Princess Takamado for 22 years. It has served as the forum to exchange views and good impressions between the Japanese people and diplomatic corps in Japan. The photo exhibition will be organized in Tokyo and other prefectures. This year’s theme is “Reflection on the Heisei Era” to celebrate the prosperity of the Heisei Era. As “Japan through DiplomatsEyes” photo exhibition is a very important activity connecting diplomatic corps to the Japanese society and It is also a great honour for Thailand to have an opportunity to play an important role to further enhance the close connection with the Imperial ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ประจำปี 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date