ค้นหา

 
Found: 33

History of the Thai Residence

... Imperial Family. Most recently, on 4 April 2019, Her Imperial Highness Princess Takamado graciously visited the Residence when Ambassador Bansarn Bunnag hosted a luncheon for the diplomatic community to promote Her Imperial Highness’ project of “Japan Through DiplomatsEyes” photo exhibition. During the time when Ambassador Bansarn served as Chairperson of the Executive Committee of this Project, Her Imperial Highness Princess Takamado, who is Honorary President of the Project, graciously visited the Residence several ...
07/07/2020

เอกอัครราชทูตฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

... และการที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ก้าวสู่รัชสมัยใหม่พร้อมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายบรรสานฯ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น และเป็นแกนกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ...

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

... เยือนไทยเพื่อสำรวจศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งมีบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ...
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date