ค้นหา

 
Found: 4

รายละเอียดการจัดงาน Bike for Dad in Tokyo 2015

แผนที่การเดินทางไปสวนเอนกประสงค์ Kasai Rinkai Park โครงการ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"

Bike for Dad

On 11 December 2015, The Royal Thai Embassy in Tokyo held the event, “Bike for Dad” at Kasai Rinkai Park, supported by the Ministry of Foreign Affairs of Japan, On 11 December 2015, The Royal Thai Embassy in Tokyo held the event, “Bike for Dad” at Kasai Rinkai Park, supported by the Ministry of Foreign Affairs of Japan, the Japan Cycling Association,...
11/12/2015

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

... เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้นที่สวน Kasai Rinkai Park เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
11/12/2015

ASEAN Family Day 2009

together with 10 ASEAN Embassies to Japan at the Kasai Rinkai Park, Tokyo. In this year, the Embassy of Myanmar was the main coordinator of the event. The activities included a together-lunchon and competed in traditional games such as Tug of war, Penalty kick, Sepak takraw, Garden golf, Pickup Potatoes, Ping pong ...
19/10/2009
  relevance date