ค้นหา

 
Found: 1

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Kasumigaseki Open Day for Children

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Kasumigaseki Open Day for Children จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนญี่ปุ่นได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ...
28/07/2016
  relevance date