ค้นหา

 
Found: 32

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้านพลังงานของญี่ปุ่น

... ในประเทศแถบเอเชียซึ่งกำลังต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง นอกจากนี้ ก. ศก. การค้าและ อก. ญป. (METI) จะเรียกร้องให้ยกเลิกสนธิสัญญาที่ห้ามมิให้ผู้นำเข้า LNG โอนขายแก่บุคคลที่สามในการประชุม ...
27/07/2015

大使が元経済産業大臣の世耕弘成参議院議員を訪問

2019年9月30日、バンサーン・ブンナーク大使は世耕弘成参議院議員を訪問し、離任の挨拶をしました。世耕議員は元経済産業大臣で、両国の経済発展に重要な役割を担いました。 2019年9月30日、バンサーン・ブンナーク大使は世耕弘成参議院議員を訪問し、離任の挨拶をしました。世耕議員は元経済産業大臣で、両国の経済発展に重要な役割を担いました。
30/09/2019

ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาด้านพลังงานในญี่ปุ่น

... โดยจำเป็นต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จาก ผลการสำรวจจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น หรือ METI พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2555 ญี่ปุ่นปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ มากขึ้นร้อยละ ...
10/09/2014

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน...
13/09/2017

การปรับ ครม. ของ รบ. ญี่ปุ่น

... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) (12) นาย Hiroshi Moriyama รมว. เกษตร ป่าไม้และประมง (13) นาย Motoo Hayashi รมว. ก. เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) (14) นาย Keiichi Ishii รมว.ที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว (MLIT) (15) นาย Mitsuhide Iwaki รมว. ยธ. (16) ...
22/10/2015

Ambassador met the Vice-Minister for International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry

On 31 March 2015, The Ambassador met Mr. Norihiko Ishiguro, Vice-Minister for International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry (METI) in order to introduce himself to his new position and to discuss many issues such as Dawei Special Economic Zone, opening market for Thai Agriculture products by Japan, pushing forward the JTEPA and exchange opinions about negotiations on TPP with ...
31/03/2015

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... (ดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบการเจรจา TPP นายโมโตโอะ ฮายาชิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) นายเคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว (MLIT) นายเซจิ ...

สถานการณ์ด้านพลังงานของญี่ปุ่น

....ญี่ปุ่นได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของญี่ปุ่น ฉบับที่ 4 ซึ่งเสนอโดย ก.ศก.การค้า และ อก.ญี่ปุ่น (METI) โดยในการส่งเสริมการใช้พลังงานที่ครบวงจร ทั้งพลังงานถ่านหิน พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลมและใต้พิภพ ...
17/06/2014

เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

... อธิบดีกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าผู้อำนวยการกองเอเชียและแปซิฟิกจากกรมนโยบายการค้า และคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) โดยมีอัครราชทูตฝ่ายการลงทุนอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม ...
26/10/2011

12.8 Ambassador hosted dinner for DPJ members

On 8 December 2011, H.E. Ambassador Virasakdi Futrakul hosted a dinner in honour for members of the Democratic Party of Japan (DPJ) at the Residence. Special guests included Mr. Masayuki Naoshima, former Minister of Economy, Trade and Industry (METI), Mr. Tatsuo Hirano, Minister of State for Disaster Management, Mr. Chiaki Takahashi, former Deputy Minister of Foreign Affairs (MOFA), business leaders and artists from various fields. Minister, Commercial Minister and Industrial Minister Counsellor ...
21/12/2011
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date