ค้นหา

 
Found: 32

ท่าทีของญี่ปุ่นต่อผลการเจรจา TPP -2-

... โดยประสานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความกังวลของเกษตรกร นาย Motoo Hayashi รมว.ศก.การค้า และ อก. (METI) ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์สนับสนุนนโยบายสำหรับ TPP ภายใน ก.METI เมื่อ 15 ต.ค. 58 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับ ...
22/10/2015

2013.10.21 Ambassador met with METI Vice-Minister

On 21 October 2013, Ambassador Thanatip Upatising met with Mr. Norihiko Ishiguro, Vice-Minister for International Affairs, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, who succeeded the position in June 2013. Vice-Minister Ishiguro pointed out that there are many Japanese firms investing in and using Thailand as the hub to expand their business into other ASEAN countries.  Ambassador showed gratitude on this and mentioned that Thailand resembles the second home to Japanese firms.  Both sides...
22/10/2013

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือรองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

... ได้เข้าพบหารือนาย Norihiko Ishiguro รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (ดูแลด้านระหว่างประเทศ) (METI) เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม ...
31/03/2015

2012.03.23 เอกอัครราชทูตบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจไทยหลังอุทกภัย”

... ในการสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (REITI) ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดในการฟื้นฟูจากอุทกภัยและมาตรการต่ออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ...
24/04/2012

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... และกีฬาและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) จะร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม Mega Event & Festivals Business Forum & Matching ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Imperial

ประธานบริษัท MOECO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... และพื้นที่อื่น ๆ รวม 12 โครงการ อนึ่ง MOECO มีสัดส่วนการถือครองโดยบริษัท Mitsui & Co.,Ltd ร้อยละ 74.3 กระทรวง METI ร้อยละ 20 และภาคส่วนอื่น ๆ ร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2513 และได้ก่อตั้งสำนักงานในปี ...
04/09/2018

The Ambassador Attended the Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

... event and they also had a business matching with Japanese customers. This event was supported by the Japanese government and Mr. Shigeru Furuichi, Deputy Director of the Creative Economy Department, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI) gave an opening speech. Moreover, Mr. Sanae Ichii, Secretariat of the Visual Industry Promotion Organization (VIPO) gave a briefing on supporting the Japanese private sector to hold “Content” exhibitions abroad. For more information ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานผลการเยือนไทย

... จากจังหวัดมิเอะ เยือนไทย กว่า 60 คน เพื่อเป็นการต่อยอดจากการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ถือกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นของไทยด้วย

เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า

... ได้ประสานงานให้คณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากกระทรวง METI รวมถึงได้นัดหมายให้คณะได้พบหารือกับหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่น ...
20/06/2017

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

... รองผู้อำนวยการแผนกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ร่วมกล่าวต้อนรับ และนาย Sanae Ichii เลขาธิการ Visual Industry Promotion Organization (VIPO) ได้บรรยายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนเอกชนญี่ปุ่นเข้าไปจัดมหกรรมนานาชาติด้าน ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date