ค้นหา

 
Found: 49

The Ambassador met with the Chairman & Group CEO of Nikkei Inc.

On 3 March 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag met with Mr. Tsuneo Kita, Chairman & Group CEO of Nikkei Inc. at the headquarters of Nikkei Inc. in Tokyo. On 3 March 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag met with Mr. Tsuneo Kita, Chairman & Group CEO of Nikkei Inc. at the headquarters of Nikkei Inc. in Tokyo. On this occasion, both exchanged ...
Nikkei
03/03/2017

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือประธานกลุ่มบริษัท Nikkei

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Tsuneo Kita ประธานและ CEO กลุ่มบริษัท Nikkei ที่สำนักงานใหญ่บริษัท Nikkei Inc. กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
Nikkei
03/03/2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชีย ได้รับเชิญจาก Nikkei เข้าร่วม Conference Dinner เนื่องในโอกาสการประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ ...
30/05/2019

Nikkei Inc. paid a courtesy call on the Ambassador

On 8 April 2016, Mr. Renji Takeoka, Managing Executive officer and Mr. Toyuki Nagase, Global Bureau of Nikkei Inc. paid a courtesy call on the H.E. Ambassador Bansarn Bunnag. On 8 April 2016, Mr. Renji Takeoka, Managing Executive officer and Mr. Toyuki Nagase, Global Bureau of Nikkei Inc. paid a courtesy call on the H.E. Ambassador Bansarn Bunnag. The ...
09/04/2016

บริษัท Nikkei Inc. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2559 นาย Rinji Takeoka, Managing Executive Officer และนาย Tomoyuki Nagase, Global Business Bureau บริษัท Nikkei Inc. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2559 นาย Rinji Takeoka, Managing Executive Officer และนาย ...
08/04/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม International Forum on SDGs for Regional Revitalization ครั้งที่ 1

... ซึ่งจัดโดยฝ่าย SDGs for Regional Revitalization Public-Private Partnership Platform สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Nikkei ณ หอประชุม Nikkei กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมบรรยายในการประชุม ...
13/02/2019

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับรางวัล Nikkei Asia Prize

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัล Nikkei Asia Prize ครั้งที่ 19 ในสาขาวัฒนธรรมและชุมชน (Culture and Community) โดยมี ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ ...

Thailand: Brilliant Land of the Buddha

Thailand: Brilliant Land of the Buddha will be held at the Tokyo National Museum during 4 July - 27 August 2017. For more information, please look at http://www.nikkei-events.jp/art/thailand/
12/06/2017

The Ambassador participated in the first international forum on SDGs for Regional Revitalization

On 13 February 2019, Ambassador Bansarn Bunnag participated as a panelist in the first international forum on SDGs for Regional Revitalization at Nikkei Hall in Tokyo. He explained Thailand's efforts to achieve SDGs, particularly through applying Sufficiency Economy Philosophy (SEP). On 13 February 2019, Ambassador Bansarn Bunnag participated as a panelist in the first international forum on ...
13/02/2019

Ambassador met with President and CEO of Nikken Sekkei Co., Ltd.

On 7 July 2016, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag met with Mr. Tadao Kamei, President and CEO of Nikken Sekkei Co., Ltd. at the company's headquarters in Tokyo. Nikkei Sekkei is the third largest architecture firm in the world. On 7 July 2016, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag met with Mr. Tadao Kamei, President and CEO of Nikken Sekkei Co., Ltd. at the company's headquarters in Tokyo. Nikkei Sekkei is the third ...
07/07/2016
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date