ค้นหา

 
Found: 10

Visa for bussiness,working and teaching

Change of Non-Immigrant Visa (B) As of 1st July 2008, the Non-Immigrant Visa will be categorised into 3 types as below. Change of Non-Immigrant Visa (B) As of 1st July 2008, the Non-Immigrant Visa will be categorised into 3 types as below. Non-Immigrant-B (Business) Non-Immigrant-B (Working) Non-Immigrant-B (Teaching)

New Requirement documents For non Immigrant B VISA

The Royal Thai Embassy Tokyo announces that the required documents for non-immigrant B will amend and be effective from 1st February 2015. The Royal Thai Embassy Tokyo announces that the required documents for non-immigrant B will amend and be effective from 1st February 2015. For the further information, please visit Non-Immigrant ...
30/01/2015

Flight for non-Thai nationals in December 2020

... document of 14 days Alternative State Quarantine (ASQ), except for Medical treatment purpose; ( http://www.hsscovid.com/ ) (7) Documents indicating the reason for entry: Ø   For working or business purpose:  - Only for the holder of a valid Non-Immigrant Visa Category “B”  (Business Visa) or “IB” (Investment and Business Visa) / No need to provide additional documents Ø For permanent residents:   - A copy of Certificate of Residence and re-entry permit stamp Ø For immediate family members of Thai nationals: ...
09/11/2020

Multiple Entry Tourist Visa (METV)

... renewal of residence card, please submit a copy of acceptance of renewal issued by Immigration Bureau of Japan. The applicant is also required to present the original... ... in and signed by the applicant. Personal history form can be downloaded here. For non-Japanese applicant, an original guarantee letter must be presented together with... ... leave and an original copy of company’s registration (tokibo tohon) are required. b. For self-employed applicant, an original company’s registration (tokibo tohon)...
27/10/2015

CAAT Notification on Conditions for International Flight Permit to Thailand (No.2)

... Thailand on Conditions for Aircraft Permission to Enter Thailand issued on 29 June B.E. 2563 (2020) shall be abolished.                    2. Aircraft... ... with the conditions, time limits and rules of the authorized persons under the Thai immigration law, communicable diseases law, air navigation law, and the Emergency Decree... ... mission, and have a specified date and time for return                    (6) Non-Thai nationals who are a spouse, parents, or children of a Thai national.    ...
COVID-19 CAAT
02/07/2020

Flight for non-Thai nationals on 4 September 2020 (Registration is now closed)

... page ).                 If you do not have neither a valid visa nor a valid re-entry permit (to check the validity of your visa or re-entry permit,   please click here ) , please apply for a visa at   http://vabo.thaiembassy.jp/ (For Non-Immigration B visa you need a Copy of work permit or certificate issued by Ministry of Labour of Thailand or the Board of Investment of Thailand (BOI)) Only for applicants who wish to enter Thailand on 4 September 2020. Visa reservation online will be available until ...
20/08/2020

Updated : Information for Travelers from Japan ( 27 March 2020 )

... Ministry of Foreign Affairs, under certain conditions and prescribed time period. b . Carriers of necessary cargoes, but required prompt exit after the mission is completed... ... certificate of entry to the Kingdom issued by Ministry of Foreign Affairs is required. e . Non-Thai nationals with work permit or who have been granted permission from Thai government... ... strictly comply with disease prevention measures imposed by the government. 4. The immigration officers have the power to deny the entry of Non-Thai nationals who have...
28/03/2020

Announcement Exemption Of Toursit Visa Fees For Holders Of Chinese Passports And Chinese Taipei Passports

... Embassies/Consulate-Generals worldwide, including those who apply for Visa on Arrival at designated checkpoints of Thailand, will be exempted from tourist visa fees . The visa fee exemption is not extended to other types of visas, i.e., Transit Visa and Non-Immigrant Visa. 在京タイ王国大使館より 中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する 観光査証申請料免除お知らせ タイ王国政府は中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する観光査証申請料を2014年8月9日から2014年11月8日の3ヶ月間免除することを承認をしました。 ...
11/08/2014

การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

... ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit) ครั้งละ ประเภทท่องเที่ยว (Tourist) ครั้งละ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant) 3.1 ใช้ครั้งเดียว 3.2 ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3.3 ใช้ได้หลายครั้งในสามปีตามโครงการ APEC 3.4 ใช้ได้หลายครั้งในสามปี ...
  relevance date