ค้นหา

 
Found: 41

The Governor of Wakayama Prefecture paid a courtesy call on the Ambassador

... Wakayama. In addition, the Ambassador admired the work of the governor which has a concrete policy to develop Wakayama in all dimension. That was the reason why he has been entrusted and elected to a fourth term Governor and invited the high potential SME companies in Wakayama to invest in the EEC area and also hoped that Wakayama will fully utilize from the 3 agreements that have already signed with Thai parties, namely 1.) LOI with the TAT 2.) MOU with the Department of Industrial Promotion, Ministry ...
Wakayama
01/08/2019

SMRJ paid a courtesy call on the Ambassador

... 2015, Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), lead by Mr. Hiroshi Takada, Chairman & CEO paid a courtesy call on the H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow. On this occasion, both sides talked about bilateral SME cooperation.
09/11/2015

การสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ที่กรุงโตเกียว

... และการลดระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค / การปราบปรามปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง / การส่งเสริม SME เพื่อให้ SME ญี่ปุ่นลงทุนในไทยมากขึ้น เพื่อสร้างฐาน ศก.ไทย ให้เข้มแข็งขึ้น อาเซียน อาเซียนกำลังจะรวมตัวเป็นประชมอาเซียน ...
21/10/2015

工業大臣が大使館で中小企業基盤整備機構理事長による表敬を受ける

... 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。 2018年6月12日、工業大臣は大使館で中小企業基盤整備機構の高田 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。ここで、タイの中小企業(SME)のための資源開発を協力促進していくことと、日本のSMEのタイに対する投資環境を整備していくことについて両者で話し合われました。この他に、SMEの生産効率化を図るための法制度の内容について両者で意見交換が行われました。 ...

Ambassador hosted a lunch for Vice-Minister of International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry of Japan

... Economy Trade and Industry. On 15 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow hosted a lunch for Mr. Takayuki Ueda, Vice-Minister for International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry. On this occasion, they discussed about trade, SME, Dawei Special Economic Zone and TPP

Yokohama Reitou Co., Ltd. paid a courtesy call on the Ambassador

... discussions about a channel to enhance investment and export agriculture products and processed foods. In addition, the Ambassador asked the Japanese company for cooperation, support and to share the technology of how to complete the food process with SME groups, including Thai farmers, by way of joint investment ventures to increase income for Thai business owners.
16/10/2015

Trainees of the High Level Executive of the Budget Division Course, Batch 5, Visited the Embassy

... Royal Thai Embassy. In addition, they listened to the briefing of the agriculture situation in Japan and the role of the Office of Agricultural Affairs in Tokyo by Mr. Choltisak Chawpaknum, Minister Counsellor (Agriculture) as well as Japan’s SME Policy by the representative of the Ministry of Economy Trade and Industry of Japan.
24/05/2018

Opening Ceremony of KASIKORNBANK Tokyo Representative Office

On 12 th January 2015, Mr. Bhakavat Tanskul, Chargés d'affaires of the Royal Thai Embassy presided over the opening ceremony of the new KASIKORNBANK Tokyo Representative Office, located on the 18th Fl., Toranomon Hills Building. On 12th January 2015, Mr. Bhakavat Tanskul, Chargés d'affaires of the Royal Thai Embassy presided over the opening ceremony of the new KASIKORNBANK Tokyo Representative Office, located on the 18th Fl., Toranomon Hills Building. On this occasion, Mr. Banthoon Lamsam,...
12/01/2016

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

....ส. Yoshiko Otawara ผู้แทน Organization for Small and Medium Enterprises, regional Innovation, Japan (SMRJ) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนของ SME ญี่ปุ่นในต่างประเทศ" ให้แก่คณะด้วย
05/04/2017

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... โดยนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตทีี่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับนโนบาย SME ของญี่ปุ่นโดยผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date