ค้นหา

 
Found: 37

ประธาน Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 Mr. Yoshiyuki Fukuda ประธานของ Tokyo SME Support Center พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแสดงความขอบคุณ ...
08/05/2019

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

On 8 May 2019, Mr. Yoshiyuki Fukuda, President of Tokyo SME Support Center and executives paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag to express appreciation to the Ambassador and the Royal Thai Embassy for facilitating visa procedure and giving advice to their staff assigned to be stationed at their ...
08/05/2019

東京都中小企業振興公社理事長が大使を表敬訪問

2019年5月8日、東京都中小企業振興公社福田良行理事長がビザ発行のお礼を述べるためにバンサーン・ブンナーク大使を表敬訪問しました。 東京都中小企業振興公社は都内の中小企業(SME)を支援を行い、国内外の事業展開について相談を受けたりビジネスマッチングを行ったりしています。また、2015年12月23日にタイ工業省、ガシコンタイ銀行と東京都立産業技術研究センターが共同で初めてタイ支社を開設しました。 ...
SME
08/05/2019

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในประเทศไทย และแนะนำนาย Masayuki Kimura หัวหน้าสำนักงาน Tokyo SME Support Center ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง ต.ค. 61 เป็นต้นไป ...

ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 นาย Hiroshi Takada ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สถานเอกอัครราชทูต ...

工業大臣が大使館で中小企業基盤整備機構理事長による表敬を受ける

... 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。 2018年6月12日、工業大臣は大使館で中小企業基盤整備機構の高田 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。ここで、タイの中小企業(SME)のための資源開発を協力促進していくことと、日本のSMEのタイに対する投資環境を整備していくことについて両者で話し合われました。この他に、SMEの生産効率化を図るための法制度の内容について両者で意見交換が行われました。 ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

... ได้มีการดำเนินโครงการที่สำคัญคือ 1) 3 stage rocket approach เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และ 2) โครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น ...

第5期タイ予算局上級管理職研修者一行が大使館を訪問

2018年5月24日、チューチャ―イ・チャイワイウィット公使は第5期予算局管理職研修者の一行を歓迎し、大使館のホールで日タイ関係の概要について講義を行いました。また、チョンティサック・チャーオパークナーム公使参事官(農務)による日本の農業の現状と農務担当官事務所の業務について、経済通産省の職員による日本の中小企業(SME)政策についての講義も行われました。 2018年5月24日、チューチャ―イ・チャイワイウィット公使は第5期予算局管理職研修者の一行を歓迎し、大使館のホールで日タイ関係の概要について講義を行いました。また、チョンティサック・チャーオパークナーム公使参事官(農務)による日本の農業の現状と農務担当官事務所の業務について、経済通産省の職員による日本の中小企業(SME)政策についての講義も行われました。
24/05/2018

Trainees of the High Level Executive of the Budget Division Course, Batch 5, Visited the Embassy

... Royal Thai Embassy. In addition, they listened to the briefing of the agriculture situation in Japan and the role of the Office of Agricultural Affairs in Tokyo by Mr. Choltisak Chawpaknum, Minister Counsellor (Agriculture) as well as Japan’s SME Policy by the representative of the Ministry of Economy Trade and Industry of Japan.
24/05/2018

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... โดยนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตทีี่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับนโนบาย SME ของญี่ปุ่นโดยผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date