ค้นหา

 
Found: 2

อัครราชทูตที่ปรึกษาบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในงาน Sekai Aji Meguri no Kai

... ที่น่าสนใจ ให้ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยกว่า 100 คนได้รู้จักกับประเทศไทย ในงาน Sekai Aji Meguri no Kai ที่จังหวัดนากาโนะ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เดินทางเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ...

Minister Counsellor Attended Seikai Aji Meguri noKai in Nagano

On 23 October 2015, Mr. Nattapong Lathapipat, Minister Counsellor, gave a lecture about Thailand in the event of Sekai Aji Meguri no Kai, Nagano prefecture. On 23 October 2015, Mr. Nattapong Lathapipat, Minister Counsellor, gave a lecture about Thailand in the event of Sekai Aji Meguri no Kai, Nagano prefecture. He spoke about tourism, culture, food and other interesting topics. ...
23/10/2015
  relevance date