ค้นหา

 
Found: 13

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Taro Kono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการครบวาระของนายบรรสาน บุนนาค ในฐานะเอกอัครราชทูต ...

H.E. Mr. Virasakdi Futrakul, Ambassador of Thailand, hosted a luncheon at the Thai Residence for Japanese politicians who are members of the Japan-Thailand Parliamentarians’ Friendship League.

... Friendship League.  The guests include H.E. Mr. Yukio Hatoyama, former Prime Minister, Mr. Masahiro Komura, former Foreign and Defence Minister, Mr. Yasuhisa Shiozaki, former Chief Cabinet Secretary, Mr. Koriki Jojima, Ms. Chinami Nishimura, and Mr. Taro Kono. On 13 July 2011, H.E. Mr. Virasakdi Futrakul, Ambassador of Thailand, hosted a luncheon at the Thai Residence for Japanese politicians who are members of the Japan-Thailand Parliamentarians’ Friendship League.  The guests include H.E. Mr. Yukio ...
19/07/2011

The Ambassador participated in a reception on the occasion of the ASEAN 50th Anniversary

On 21 November 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag, together with the Ambassadors of ASEAN to Japan and the ASEAN-Japan Centre, held a reception party on the occasion of the ASEAN 50th anniversary in Tokyo. On this occasion, H.E. Mr. Taro Kono, Minister for Foreign Affairs for Japan, attended this event and gave an opening speech On 21 November 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag, together with the Ambassadors of ASEAN to Japan and the ASEAN-Japan Centre, held a reception party on the ...
21/11/2017

Luncheon meeting of the Ambassadors of ASEAN countries and the Minister of Foreign Affairs of Japan

On 2 November 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag participated in the luncheon meeting of the Ambassadors of ASEAN countries and H.E. Mr. Kono Taro, the Minister of Foreign Affairs of Japan at the Vietnam Embassy in Japan. The purpose of the meeting was to inform the issues that Japan will discuss in the APEC Summit, On 2 November 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag participated in the luncheon ...
ASEAN
02/11/2017

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม Reception ในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน ณ กรุงโตเกียว

... และศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยง Reception ในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน ณ กรุงโตเกียว โดยในโอกาสนี้ นาย Taro Kono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ...
21/11/2017

การปรับ ครม. ของ รบ. ญี่ปุ่น

... รมว. ยธ. (16) นาย Tsuyoshi Takagi รมว. ดูแลด้านการฟื้นฟูเหตุการณ์อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ จ.ฟุคุชิมะ (17) นาย Taro Kono รมว. ประจำ สนง. ครม. (ดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติการปฏิรูประบบราชการ และการป้องกันภัยพิบัติ) ...
22/10/2015

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

... อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศนาย Yasuhisa Shiozaki อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ นาย Koriki Jojima, นาง Chinami Nishimura กับ นาย Taro Kono.  
19/07/2011

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย

... อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ นาย Yasuhisa Shiozaki อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ นาย Koriki Jojima, นาง Chinami Nishimura กับ นาย Taro Kono.
19/07/2011

แนวนโยบายของ ครม. นรม. Abe ชุดปรับใหม่

... นาย Shigeru Ishiba รมว. ประจำ สนง.ครม. (ดูแลเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติและดูแลการฟื้นฟูท้องถิ่น) และนาย Taro Kono รมว. ประจำ สนง. ครม. (ดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติ การปฏิรูประบบราชการ และการป้องกันภัยพิบัติ) ...
22/10/2015

Royal Thai Armed Forces Day 2020

... Air Self -Defense Force Chief of Staff Gen. Yoshinari Marumo Gen. Yoshinari Marumo at the hall of the Royal Thai Embassy, which was organized by the Office of the Defence Attache in Tokyo and the Royal Thai Embassy. It was an honor to have H.E. Mr. Taro Kono, Minister of Defense of Japan participating the event as well as over 200 distinguished guests such as the military diplomatic mission and foreign corps in Japan, high level of representatives from the Ministry of National Defense and the Ministry ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date