ค้นหา

 
Found: 500

The Ambassador welcomed the “High Level Justice Management Program” 10th class

On 11 June 2019, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed and gave an overall briefing about the Thailand - Japan relations to the “High Level Justice Management Program” 10th class which led by Mr. Wallop Nakbua, Director of the Office of Justice Affairs at the Royal Thai Embassy, Tokyo. On 11 June 2019, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed ...
Justice
11/06/2019

Minister-Counsellor (Labour) partake in Songkran Festival in Kawagoe City, Saitama Prefecture

... Thai people in Saitama acted as a committee in this event. The activities in this event include bathing the Buddha, offering scented water to the respected ones for blessings, and performing Thai traditional dance in front of the picture of King of Thailand and the Emperor of Japan. These were meant to celebrate the new era under the King and the Emperor. There were a lot of Thai and Japanese people participating this event.
09/06/2019

The Ambassador presided over the Opening Ceremony of the 7th Thai Festival in Sendai

... citizens on 8 June. Moreover, the Office of Agricultural Affairs in Tokyo brought various fruits for tasting and selling, including mango, durian, and coconut from the Marketing Organization for Farmers. As for the booth of the Tourism Authority of Thailand, there were the spectacles of Thai dance and Thai boxing, and the activity to recommend tourist attractions in the northeastern region of Thailand.
08/06/2019

The Ambassador visited Sendai City, Miyagi Prefecture

... Economics Friendship, together with Mrs. Kazuko Kohri, Mayor of Sendai City. The work plan of the association, which also organized the Thai Festival in Sendai in every year, was reported to the Ambassador and Mayor. The Director of the Tourism Authority of Thailand Office and the Thai Airways Regional Director also attended the ceremony. By the way, the Thai Airways will launch direct flight from Sendai to Bangkok, 3 times a week, starting on 30 October 2019. On the evening, the Ambassador met with the ...
07/06/2019

The 6th grade students of Koriyama Xaverio Gakuen School visited the Embassy

... 36 students of the 6th grade and teacher from Koriyama Xaverio Gakuen Elementary School, Fukushima Prefecture to the Royal Thai Embassy as out-of-school learning. On this occasion, First Secretary Dheerangkun gave lecture about the Thai culture and Thailand – Japan relations. There was also Q&A section to gain more knowledge about Thailand. On 6 June 2019, Mrs. Dheerangkun Uchino, Fist Secretary welcomed 36 students of the 6th grade and teacher from Koriyama Xaverio Gakuen Elementary School, ...
06/06/2019

Mr. Hiroyuki Kado, Member of Parliament of Wakayama Prefecture paid a courtesy call on the Ambassador

... Wakayama Prefecture paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag in order to express gratitude for allowing delegation from Wakayama to visit the Thai Residence on the 15th March 2019. In addition, both sides discussed the corporation to encourage the Thailand - Wakayama relations. On 6 June 2019, Mr. Hiroyuki Kado, Member of Parliament of Wakayama Prefecture paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag in order to express gratitude for allowing delegation from Wakayama to visit the Thai Residence ...
Wakayama
06/06/2019

The Royal Thai Embassy in Tokyo organised ceremonies and activities on the auspicious occasion of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday Anniversary

On 3 June 2019, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the ceremony to celebrate Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s birthday anniversary at the Royal Thai Embassy in Tokyo. Heads of Offices and officials of Team Thailand in Japan and their spouses, as well as the Thai citizens living in Japan, in total around 100 persons, On 3 June 2019, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the ceremony to celebrate Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s ...

The Ambassador made a Toast Speech for the Farewell of former Chairman and CEO of JETRO

... Bansarn Bunnag made a Toast Speech for the Farewell of former Chairman and CEO of JETRO, Mr. Hiroyuki Ishige and welcome Mr. Nobuyuki Sasaki, as a New Chairman and CEO of JETRO. The Ambassador mentioned that Japan has firmly remained the best friend of Thailand and most significant partners in all aspects. This would not have been possible without the support from JETRO.
JETRO
03/06/2019

デジタル経済社会大臣と大使が第25回国際交流会議 アジアの未来に出席

... 2019年5月30日、ピチェット・ドゥロンカウェロートデジタル経済社会大臣とバンサーン・ブンナーク大使は、日本経済新聞社の招待を受け、第25回国際交流会議アジアの未来で開催された晩餐会に出席しました。晩餐会では、安倍晋三内閣総理大臣による演説が行われました。2019年5月31日、デジタル経済社会大臣は、日経フォーラムで「Digital ASEAN & the Future of Digital Thailand」というテーマで講演をしました。大臣は、この講演でデジタル時代に対応できるような法制度の整備、7県内のスマートシティ建設、タイ国内すべての市町村にハイスピードインターネット接続サービスの提供やデジタル外交など、タイのデジタル化開発について強調しました。また、日経フォーラムは、新興国の指導者にとって政治経済における国家ビジョンを示す重要な舞台となっています。今年は、マレーシアの首相、バングラデシュの首相、カンボジアの首相、ラオスの首相、フィリピンの大統領などが講演をしました。
NIKKEI
31/05/2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

... และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ปาฐกถาในงาน Nikkei Forum ในหัวข้อ “ Digital Asean & the Future of Digital Thailand” เน้นย้ำถึงการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ดิจิทัล อาทิ การออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับกับยุคดิจิทัล ...
30/05/2019
Pages: Prev. 1 ... 44 45 46 47 48 ... 50 Next
  relevance date