ค้นหา

 
Found: 45

New Requirement documents For non Immigrant B VISA

... Non-Immigrant B (Working) Non-Immigrant B (Business) Before you apply for visa at the Royal Thai Embassy, Tokyo, please be informed that: Non-immigrant-B (Working) the Embassy may require additional documents and reserves the right to reject incomplete visa application. the issuance of visa is under the discretion of the Embassy. The Embassy refuses to explain reason for visa rejection. non-Japanese applicant holding passports of 1. Afghanistan 2. Bangladesh 3. Egypt 4. Iran 5. North Korea 6. Libya 7. ...
30/01/2015

Multiple Entry Tourist Visa (METV)

... the following two types of tourist visas effective from 13th November 2015. Single Entry Validity is three (3) months, with only one entry into Thailand within the expiration date. The stay of the entry for this visa is for sixty (60) days or less. Application Fee: 4,500 Yen Multiple Entry Validity is six (6) months, with multiple entries into Thailand within the expiration date. The stay of the each entry for this visa is for sixty (60) days or less. Application Fee: 22,000 Yen * Please check ...
27/10/2015

From 1 November 2012, the Royal Thai Embassy will start accepting VABO

From 1 December 2012, the Royal Thai Embassy in Tokyo will introduce the Visa Appointment Booking Online (VABO) to facilitate the visa application for those who wish to travel to Thailand. ANNOUCEMENT From 1 December 2012, the Royal Thai Embassy in Tokyo will introduce the Visa Appointment Booking Online (VABO) to facilitate the visa application for those who wish to travel to Thailand....
09/10/2012

Non-Japanese Applicants

Non-Japanese applicants holding passports of Afghanistan, Algeria, Bangladesh, China, Egypt, India, Iran, Iraq , Laos, Lebanon, Libya, Myanmar, Nigeria, Nepal, North Korea, Pakistan, Palestinian State, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Yemen, and Vietnam Non-Japanese ...
15/05/2015

Street Food Bangkok Application for both ISO and Android

The Thailand Foundation created a “Street Food Bangkok Application” which contains 25 kinds of Thai foods from 121 famous Thai restaurants The Thailand Foundation created a Street F oo d Bangkok Application which contains 25 kinds of Thai foods from 121 famous Thai restaurants and it also includes maps ...

Street Food Bangkok Application สำหรับมือถือทั้งระบบ ISO และ Android

มูลนิธิไทย ได้ดำเนินการจัดทำ Street Food Bangkok Application ซึ่งบรรจุข้อมูลประเภทอาหารไทย 25 ประเภท จากร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงจำนวน 121 แห่ง มูลนิธิไทย ...

มูลนิธิไทยดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารไทยโดยจัดทำ Application “Street Food Chiang Mai, Chiang Rai”

กระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้มูลนิธิไทยดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารไทยโดยจัดทำ Application “Street Food Chiang Mai, Chiang Rai” กระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้มูลนิธิไทยดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารไทยโดยจัดทำ ...
22/03/2016

Winner of the Logo Competition on the occasion of the 130th Anniversary of Thailand-Japan Diplomatic Relations

Details as below : Logo Announcement Application Procedure for the Events Letter of request Letter of undertaking Event Application Form Financial Planing Statement
22/12/2016

WORKING HOURS

WORKING HOURS Visa application (Reserved by internet only) Certification of signature 09.00 - 11.30 hrs ( Click here for other service hours) Visa Collection (NOT on date of application) 14.00 - 15.00 hrs
27/11/2015

2011 Mobile Consular in Tochigi

... number of Thai citizens receiving the services was 83 (65 cases for passport services, 14 cases for legalisation, 1 case for birth registration, 4 cases for labour-related counselling, and 3 cases for other counselling). Photo 1:  Official checking application documents for legalizationPhoto 2: Volunteer providing counselling Photo 3: Official receiving application for passportPhoto 4: Official taking a passport photo Photo 5: Official issuing legal documentPhoto 6: Embassy officials and volunteers ...
24/08/2011
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date