ค้นหา

 
Found: 85

สมาคม Japan Association of Second-life Service (JASS) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สมาคม Japan Association of Second-life Service (JASS) ซึ่งเป็นสมาคมสนับสนุนผู้สูงอายุที่หลังเกษียณที่มีความสนใจเรื่องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความหมาย ...
06/11/2019

02.15 Dinner for Mr. Shozaburo Jimi and the delegates

On 15 February 2012, Ambassador Virasakdi Futrakul and spouse hosted the dinner for H.E.Dr. Shozaburo Jimi, State Minister for Postal Reform and Financial Services, his family, and other guests from Kita-Kyushu at the residence. On 15 February 2012, Ambassador Virasakdi Futrakul and spouse hosted the dinner for H.E.Dr. Shozaburo Jimi, State Minister for Postal Reform and Financial Services, his family,...
19/03/2012

2013.11.10 Consular Services at Wat Paknam, Chiba

On 10 November 2013, the Embassy, led by Ambassador Thanatip Upatising, arranged consular services for Thai community in Japan at Wat Paknam (Paknam Temple), Chiba prefecture. The Embassy’s consular section, together with the Thai Network in Japan (TNJ), a volunteer-based organization run by Thais, assisted in passport issuance, legalization ...
19/11/2013

The Ambassador presided over the opening ceremony of the 14th Thai Festival in Nagoya

..., durian, mangosteen and banana from the Ministry of Agriculture and Cooperatives, and Thailand travel guiding activities from the Tourism Authority of Thailand, Osaka Office as well. In addition, the Royal Thai Embassy also provided mobile consular services regarding the passport, family registration, legislation and labor counseling services at the Kowa Building, Nagoya, where many Thai people living in Nagoya and nearby areas came to use the services.
02/06/2018

Worship ceremony on Chulalongkorn Day

On 23 October 2011, Ambassador Virasakdi Futrakul and his spouse led officials and spouses of the Embassy and Consulate-General in Osaka to attend the memorial service for King Chulalongkorn at Nittai-ji Temple, which houses his statue, in Nagoya, Aichi Prefecture. Mr. Takayasu Miwa, Honorary Consulate in Nagoya was also present. On 23 October 2011, Ambassador Virasakdi Futrakul and his spouse led officials ...
27/10/2011

The members of the senior executive program visited the Royal Thai Embassy

On 12th June 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag welcomed the members of the senior executive program led by advisory of the civil service commission, Miss Sulakkhana Dhamanussati, on the occasion of visited Japan for observation. Furthermore, Thai - Japanese relation and development speech was given by Minister Counsellor, Miss Cataleya Phatoomros at the hall of the Royal Thai ...
12/06/2017

Ministry of Foreign Affairs of Thailand Uses Online System for Foreign Media Assigned to Thailand

From 16 August 2010, the Ministry of Foreign Affairs of Thailand announced to operate the online system for foreign medias who is assigned to work in Thailand or MMOS : MFA Media Online Service, download details as follows; From 16 August 2010, the Ministry of Foreign Affairs of Thailand announced to operate the online system for foreign medias who is assigned to work in Thailand or MMOS : MFA Media Online Service, download details ...

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งปรับปรุงระบบการตรวจลงตราสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย

... กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย โดยใช้ระบบออนไลน์ หรือ MMOS : MFA Media Online Service ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 9 Next
  relevance date