ค้นหา

 
Found: 85

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาหัวข้อ "Super Cluster: Food Innopolis in Thailand"

... และด้านบุคคลากร คือ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแบบ one stop service โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ...

การสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ที่กรุงโตเกียว

... เปลี่ยนจากการผลิตเส้นใยธรรมชาติและสังเคราะห์ เป็นเส้นใยชนิดพิเศษ และเน้นอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ Biotechnology Cloud Services Nanotechnology และ IHQ / ITC รบ.ไทย เน้นการจัดตั้ง IHQ / ITC ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งทำให้ไทยทวีความสำคัญมากขึ้นในด้านการลงทุนในภูมิภาค ...
21/10/2015

ยุทธศาสตร์การเติบโตฉบับใหม่ (New Growth Strategy) ของรัฐบาลญี่ปุ่น

... การเปิดรับชาวต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งบริษัทและทำงานในอาชีพคนรับใช้ภายในบ้าน โดยจะจัดทำร่างกฎหมายหลังช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2014 การจัดตั้งศูนย์บริการ one-stop service ที่ดูแลเรื่องการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท ภายในเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ ...
03/07/2014

New Requirement documents For non Immigrant B VISA

... to perform works in the Kingdom. Non-immigrant-B (Business) Applicant must apply in person. The purpose of visit is for business such as meeting with business associates, attending professional or business conventions/conferences and, for performing services in a pre-arranged professional job. Fee for Non-immigrant (B) visa: single entry 9,000 Yen and multiple entry 22,000 Yen. Non-Japanese applicant holding passports of Bangladesh, Egypt , Iran, Nigeria ,Palestine , Sudan , Yemen,Cameroon ,Congo ...
30/01/2015

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของงานบริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่ http://www.consular.go.th/main/th/services/ หลังจากนั้น ก็นำหนังสือรับรองคุณสมบัติที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ ไปยื่นประกอบการสมรสกับอำเภอญี่ปุ่นที่จะดำเนินเรื่องสมรส ...
Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9
  relevance date