ค้นหา

 
Found: 121

History of the Thai Residence

... dispatched to Tokyo headed by Phraya Ritthirong Ronchet, Minister Plenipotentiary. He was the first Chief of the Thai Mission to Japan. In the early days, a room at the Imperial Hotel in Tokyo was used as the Legation’s office. Over the course of time, Thailand’s mission, later promoted to the mission headed by Ambassador Plenipotentiary in 1941, was relocated to various places, such as Daimachi in Akasaka, Hikawacho in Akasaka (now in Minato), and Harajuku in Shibuya.           In 1943,...
07/07/2020

Thailand –Japan Relations

... Japan’s diplomatic presence in Bangkok in 1897, Japanese specialists in the fields of law, education, and sericulture were sent to Thailand. These experts greatly contributed to the modernisation of Thailand,while cooperation from Japan since this time has become a foundation of growing joint undertakings between the two countries in various aspects. In February 1898, the two countries concluded the first treaty, namely the Treaty of Amity,Commerce and Navigation.           In 1899, Thailand ...
07/07/2020

CAAT Notification on Conditions for International Flight Permit to Thailand (No.2)

... the persons permitted to enter Thailand as prescribed in 3.                    3. The entry into Thailand of the persons of any of the following types, by aircraft, shall be permitted, provided that they comply with the conditions, time limits and rules of the authorized persons under the Thai immigration law, communicable diseases law, air navigation law, and the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, for the prevention of the spread of disease and the ...
COVID-19 CAAT
02/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

... ญี่ปุ่นมีกำหนดผ่อนปรนการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 พร้อมกับผ่อนคลายการดำเนินธุรกิจในสังคม ❖ Japan Times รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ได้ประกาศทางเว็บไซต์ทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเกี่ยวกับมาตรการอนุญาตให้ชาวต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นสามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ตามหลักมนุษยธรรม ...
COVID-19
15/06/2020

H.E. Ambassador Singtong participated in “ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Virtual Meeting"

... June 2020, H.E. Ambassador Singtong participated in “ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Virtual Meeting” chaired by H.E. Dato' Kennedy Jawan, Malaysian Ambassador and Chair of the ACT. Embracing the new normal amidst the COVID-19, this is the first time for the ACT to have its online meeting. "On 4 June 2020, H.E. Ambassador Singtong participated in “ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Virtual Meeting” chaired by H.E. Dato' Kennedy Jawan, Malaysian Ambassador and Chair of the ACT....

Best wishes from Thailand to Japan

... palm fronds, is one of Thailand’s cultural heritages. In the old days, Thai people believed that Pla-Ta-Pian was a symbol of abundance and strength, as the fish could survive in any water sources and normally grew to full size around the same time that rice was ready for harvesting. A Pla-Ta-Pian mobile is also considered auspicious for a baby and was traditionally hung over a baby’s cradle to bless them with good health and prosperity. “Never give up Be strong Know that you’re not alone ...
23/05/2020

RBAタイムズ5月号にシントン大使インタビュー記事が掲載

RBAタイムズ5月号にシントン大使インタビュー記事が掲載 詳細について:  https://www.dai3.co.jp/rbatimes-item/item/947-rba-412-2020-5    
22/05/2020

Updated : Information for Travelers from Japan ( 27 March 2020 )

... through international airport only if they fall under one of the following categories: a . Being in the situation or a person exempted by the Prime Minister or Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs, under certain conditions and prescribed time period. b . Carriers of necessary cargoes, but required prompt exit after the mission is completed. c . Pilot-in-command, and crew members of the flight entering Thailand with clear schedule to depart. d . Persons on diplomatic or consular mission,...
28/03/2020

Statement by the Prime Minister on 25 March 2020 regarding Coronavirus (COVID-19)

... to our nation. Now we are facing a test that we have never been through before. We also have to accept the reality that we are now at a crossroads and have reached a defining moment in the Covid19 crisis, which could increase in severity many times over and thus affect our health, incomes, and daily lives. Therefore, I will have to undertake strongermeasures to further prevent the spread of this virus, including its effects on our economy. From now, I will directly administer all measures ...
25/03/2020

Ambassador Singtong Lapisatepun gives an interview to RBA Times

On 18 March 2020 Ambassador Singtong Lapisatepun gave an interview to RBA Times on his student time in Japan, his life experience since the beginning of his diplomat career and his perspectives on the close relations between Thailand and Japan. He also welcomed Mr. NOBOHIRO Kume, President of RBA International, on the same ...
18/03/2020
Pages: 1 2 3 4 5 ... 13 Next
  relevance date