ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Tourist Visa [x] ท่องเที่ยว [x]

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

... จะมีผลเฉพาะการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเท่านั้น 在京タイ王国大使館より... ... ただし、トランジットビザやノンイミグラントビザの申請料は免除になりません。 ANNOUNCEMENT EXEMPTION OF TOURSIT VISA FEES FOR HOLDERS OF CHINESE PASSPORTS AND CHINESE TAIPEI PASSPORTS From 9 August... ... November 2014 , holders of Chinese passports and Chinese Taipei passports who apply for Tourist Visa at the Royal Thai Embassies/Consulate-Generals worldwide, including those...
  relevance date