ค้นหา

 
Found: 70
Where: tags — Visa [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/covidVISA/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-fillable%20(2).pdf 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ...
18/09/2020

Flight for non-Thai nationals in October 2020

... flights, will therefore need to apply for the Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand (COE) as well as to comply with certain requirements. 1.2 Required documents for the COE application (1) The biodata (photo) page of passport; (2) The visa page or re-entry stamp page of passport ; Guidance for applying visa   (download here)   , Visa reservation  (click here) (3) Air ticket or e-ticket reservation document; (4) A completed Declaration Form;   (download here) (5) Health insurance ...
11/09/2020

Flight to Thailand for “Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand” in October 2020

... Organisations with current residence in Japan may request the Note Verbale or an official letter from their respective offices. (2) A copy of passport or United Nations laissez-passer (a biodata (photo) page) Remarks: If applicant already had an appropriate visa or re-entry permit for entering Thailand, please also submit the visa or re-entry permit page. Otherwise, please read information in No.3 (Visa). (3) A completed Declaration Form   (download here) (4) A letter from the respective DCIOs affirming ...
11/09/2020

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年10月)

... ビザ申請予約をした方は、予約確認書を代用してください。ビザ取得後は必ずビザのページをお送りください。 2.2 全ての申請者は必要書類 を PDF形式 で以下のいずれかのEメールにお送りください。全てのファイルに名前を入れて添付ファイルにてお送りください。例えば、 1 passport photo, 2 visa or re-entry page, 3 air ticket, 4 declaration form,  5 health insurance, 6 ASQ reservation,  7  reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。 ...
11/09/2020

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月)

... (ビザの予約をした方は、予約確認書代用可) 2.2 全ての申請者は必要書類 を PDF形式 で以下のいずれかのEメールにお送りください。全てのファイルに名前を入れて添付ファイルにてお送りください。例えば、 1 passport photo, 2 visa or re-entry page, 3 air ticket, 4 declaration form,  5 health insurance, 6 ASQ reservation,  7  reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。 ...
27/08/2020

Flight to Thailand for “Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand” in September 2020

... Organisations with current residence in Japan may request the Note Verbale or an official letter from their respective offices. (2) A copy of passport or United Nations laissez-passer (a biodata (photo) page) Remarks: If applicant already had an appropriate visa or re-entry permit for entering Thailand, please also submit the visa or re-entry permit page. Otherwise, please read information in No.3 (Visa). (3) A completed Declaration Form   (download here) (4) A letter from the respective DCIOs affirming ...
26/08/2020

Flight for non-Thai nationals in September 2020

... flights, will therefore need to apply for the Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand (COE) as well as to comply with certain requirements. 1.2 Required documents for the COE application (1) The biodata (photo) page of passport; (2) The visa page or re-entry stamp page of passport ; Guidance for applying visa   (download here) , Visa reservation  (click here) (3) Air ticket or e-ticket reservation document; (4) A completed Declaration Form;   (download here) (5) Health insurance ...
26/08/2020

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

... ไม่มีบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านงานกงสุลที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร หรือการขอตรวจลงตรา (วีซ่า)                 Consular Service (Visa, Thai Passport, Legalization etc.) will not be available at the Royal Thai Honorary Consulate, Sapporo.
24/08/2020

Honorary Consulates

... ไม่มีบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านงานกงสุลที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร หรือการขอตรวจลงตรา (วีซ่า)                 Consular Service (Visa, Thai Passport, Legalization etc.) will not be available at the Royal Thai Honorary Consulate, Sapporo.
24/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/…/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-… ) 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ...
17/08/2020
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date