ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — กงสุญสัญจร [x] โอกินาวะ [x]

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

... จะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้อง ... ... ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมประจำจังหวัดโอกินาวะ ดาวน์โหลดรายละเอียด (คลิกอ่าน)
  relevance date