ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — กงสุลสัญจร [x] แต่งงานในญี่ปุ่น [x] จดทะเบียนสมรสในญี่ปุ่น [x] การแต่งงานในญี่ปุ่น [x]

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... มีหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ได้มีหน้าที่จับกุมตัวคนไทยเลยค่ะ แต่ในระหว่างการเดินทางเพื่อมาดำเนินเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... ได้ในช่วงมีบริการกงสุลสัญจรนอกสถานที่ในแต่ละจังหวัดต่างๆ ... ... ในส่วนของงานบริการฝ่ายกงสุลได้ค่ะ การแต่งงานในญี่ปุ่น ... ... โดยการกำหนดหรือตัดสินใจค่ะว่าคุณอยากจะจดทะเบียนสมรสแบบไหน ตามกฎหมายของไทยหรือของญี่ปุ่น ... ... พร้อมสำเนา 1 ชุด หนังสือเดินทางตัวจริง ...
  relevance date