ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — กงสุลสัญจร [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ... ... นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) เมื่อวันเสาร์ที่... ... อาทิเช่น เรื่องการขอและสละสัญชาติ กฎหมายเรื่องที่ดิน และการขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ... ... สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในช่วงมีบริการกงสุลสัญจรนอกสถานที่ในแต่ละจังหวัดต่างๆ... ... ก็สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ...
  relevance date