ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — กงสุลสัญจร [x]

... มิถุนายน 2556กิจกรรมการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ”แม่และเด็ก” และ 23 มิถุนายน 2556การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ จังหวัดโทจิกิ

... งานทะเบียนครอบครัว (ทะเบียนสมรส-หย่า-บุตรบุญธรรม) หนังสือเดินทาง หนังสือสำคัญประจำตัว (ซี.ไอ.) ด้วย สำหรับกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว ... ... เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจรที่ศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติประจำจังหวัดโทจิกิ ...
02/07/2013

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... มีหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ได้มีหน้าที่จับกุมตัวคนไทยเลยค่ะ แต่ในระหว่างการเดินทางเพื่อมาดำเนินเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในช่วงมีบริการกงสุลสัญจรนอกสถานที่ในแต่ละจังหวัดต่างๆ ... ... โดยการกำหนดหรือตัดสินใจค่ะว่าคุณอยากจะจดทะเบียนสมรสแบบไหน ตามกฎหมายของไทยหรือของญี่ปุ่น ... ... หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ...

2014.06.29 กงสุลสัญจรจังหวัดโทจิกิ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ฝ่ายกงสุลได้รับความร่วมมือจากเด็กไทยกรุ๊ปจังหวัดโทจิกิ ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในพื้นที่ โดยมีผู้มาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นจำนวนกว่า 90 ราย และขอรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัวกว่า ...
01/07/2014

2013.04.07 กงสุลสัญจร จ. กุมมะ

... เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดกุมมะ การให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดกุมมะได้รับความร่วมมือจากวัดพระธรรมกายในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการมารับบริการกงสุล โดยมีคนไทยมาขอทำหนังสือเดินทางและขอรับคำปรึกษาด้านทะเบียนราษฎร์และการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
11/04/2013

2014.06.14-15 งานเทศกาลไทยในนาโงย่า ครั้งที่ 10

... และนำเสนอการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในด้านอื่นๆ เช่น สปา ความงาม และของใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆนอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ...
16/06/2014

2013.05.25-26 งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9

... อันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ คูหาสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ ... ... เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยใน จ.ไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ...
03/06/2013

สถานเอกอัคราชทูต ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ

... 2559 สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ โดยมีการให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ ปรึกษาด้านแรงงาน และปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...

งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

... ได้จัดนิทรรศการเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวรวมทั้งการสาธิตและจำน่ายขนมไทยจากข้าวไทยนอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น ...
20/06/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... จังหวัดชิบะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอบคุณที่เมืองนาริตะให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในกิจกรรมของวัดปากน้ำ ... ... พร้อมกันในโอกาสนี้ ฝ่ายกงสุลได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์ทะเบียนราษฎร์ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้มาให้คำปรึกษาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในเขตใกล้เคียงด้วย ...
  relevance date