ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ [x]

เอกอัครราชทูตเลี้ยงรับรองคณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

... เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำโดยนางศันสนีย์ สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศนโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ...
  relevance date