ค้นหา

 
Found: 58
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น [x]

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่

... เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทาคิโอะ ... ... และภริยา และเจ้าหน้าที่กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย ...
31/03/2015

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ...

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม จนถึงวันที่ ...
31/07/2020

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม 2019 OSCE Asian Conference

... กันยายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 OSCE Asian Conference ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ โดยได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย digital economy ของไทยใ Session II ของการประชุมภายใต้หัวข้อ ...
OSCE
02/09/2019

สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศไทย ...

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนายโนะบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ในห้วงการติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เยือนญี่ปุ่ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศไทย เป็นการชั่วคราว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  เรื่อง ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศไทย ... ... เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ... ... ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย...
04/06/2021

2014.07.29 Evening Cool Party 2014

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สมาคมญี่ปุ่-ไทย (Japan Thailand Association) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงาน ... ... อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน ในงานได้มีการแสดงดนตรีไทยโดยวงดนตรีไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
01/08/2014

นิทรรศการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตไทย - ญี่ปุ่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ณ อาคารจัดนิทรรศการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ระหว่างวันที่ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ ๓ จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ...

... นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่ ได้แถลงประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว... ... มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันชายแดน... ... สำหรับผู้ที่กลับเข้าญี่ปุ่นจากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศทุกประเทศเป็นการชั่วคราว ดังปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ https://www...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดในเขตปริมณฑล เป็นครั้งที่ 2

... ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่นและจะต้องรับการตรวจเชื้ออีกครั้งเมื่อเดินทางถึง ท่าอากาศยานที่ญี่ปุ่ ซึ่งจะบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตามคำแปลมาตรการอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ดังแนบ ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date