ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การยกเว้นวีซ่า [x]

การยกเว้นวีซ่ากับปัญหาการลักลอบทำงานในญี่ปุ่นของคนไทย

นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้ยกเว้นวีซ่าให้คนไทยสามารถท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน ... ... หนีวีซ่าเพื่อทำงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลญี่ปุ่นอาจยกเลิกมาตรการยกเว้นวีซ่าแก่คนไทยและกลับมาใช้ระเบียบเดิมที่คนไทยทุกคนต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว ...
  relevance date