ค้นหา

 
Found: 12
Where: tags — การลงทุน [x]

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

... ซึ่งญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งในไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และให้ความเชื่อมั่นว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ ไทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและต้องการเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ...
12/09/2017

ยุทธศาสตร์การเติบโตฉบับใหม่ (New Growth Strategy) ของรัฐบาลญี่ปุ่น

... มาตรการภายในเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ ซึ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในญี่ปุ่น การเปิดรับชาวต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งบริษัทและทำงานในอาชีพคนรับใช้ภายในบ้าน ... ... ล้านล้านเยน ในขณะที่ ก.ศก.การค้า และ อก.ญี่ปุ่น (METI) ได้เปิดเผยผลการศึกษาว่าหากญี่ปุ่นลดภาษีนิติบุคคลลงร้อยละ ...
03/07/2014
Pages: Prev. 1 2
  relevance date