ค้นหา

 
Found: 13
Where: tags — การลงทุน [x]

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... การลงทุนของภาคเอกชนยังคงหดตัวลงร้อยละ 3.4 และการลงทุนในครัวเรือนยังหดตัวลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ... ... กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และ Japan External Trade Organization (JETRO) ได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ ...

... ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต ... ... โดยไปสู่เฉพาะประเทศอาเซียน นางสาวอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...
BOI METI
27/05/2020

ประธานบริษัท MOECO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านพลังงานที่มีมายาวนาน โดยปัจจุบัน MOECO มีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยประมาณ 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ... ... มีสัดส่วนการถือครองโดยบริษัท Mitsui & Co.,Ltd ร้อยละ 74.3 กระทรวง METI ร้อยละ 20 และภาคส่วนอื่น ๆ ร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ...
04/09/2018

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนญี่ปุ่น

... ทั้งในส่วนของโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินและโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาภายใต้การร่วมทุนระหว่าง ... ... เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง METI และ JETRO ก็มีพัฒนาการที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ...

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีพลังงานพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI

... โดยฝ่ายไทยจะพิจารณาข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อไทยมากที่สุด พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ได้แจ้งถึงความประสงค์ของบริษัท MOECO ในการเข้าร่วมการประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณในช่วงต้นปีหน้าด้วย ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานโมซัมบิก เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัท ปตท. ในโครงการสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ...
18/10/2017

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน Symposium on Thailand 4.0 Towards Connected Industries จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...
13/09/2017

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

... ซึ่งญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งในไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และให้ความเชื่อมั่นว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ ไทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและต้องการเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ...
12/09/2017

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... (ดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบการเจรจา TPP นายโมโตโอะ ฮายาชิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) นายเคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว (MLIT) นายเซจิ ...

ท่าทีของญี่ปุ่นต่อผลการเจรจา TPP -2-

... ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์สนับสนุนนโยบายสำหรับ TPP ภายใน ก.METI เมื่อ 15 ต.ค. 58 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับ ... ... โดยในระยะต่อจากนี้จะมีการจัดสัมมนาการใช้ประโยชน์จาก TPP ในการลงทุนสำหรับ SMEs ญี่ปุ่น ในทุกจังหวัดในญี่ปุ่น ...
22/10/2015

นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ของประเทศญี่ปุ่น

... จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีหลายบริษัทที่ได้รับสิทธิในอัตรารับซื้อสูง ไม่ได้มีการลงทุนจริงในทันที แต่จะรอเวลาเพื่อให้ราคาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลดลงก่อนแล้วจึงลงทุน ดังจะเห็นได้จากกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนกับ METI ณ เดือนมีนาคม 2557 มีถึง 71,780,000 kW แต่ในความเป็นจริงแล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองที่มีการผลิตจริงมีเพียง ...
27/05/2015
Pages: 1 2 Next
  relevance date