ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การเดินทาง [x]

วัดป่าพุทธรังษี

... จึงมีสถานะเป็นพุทธศาสนสถานในขณะนี้ และจะมีพระสงฆ์ 3 รูปเป็นพระธรรมทูตประจำพุทธศาสนสถาน วัดพุทธรังษี เมืองฮาชิอจิ การเดินทางไปวัด เดินทางมาวัดโดยขึ้นรถบัสที่ สถานีรถไฟฮัจจิโอยิ 〒192-0005 มิยาชิตะ เมืองฮัจจิโอยิ ...
  relevance date