ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การเยือนญี่ปุ่น [x] เศรษฐกิจ [x]

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ... ... ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง ... ... ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง โดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ตัดสินใจเลือกญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เดินทางเยือน ... ... และเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทย ในระหว่างการเยือน รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ...
  relevance date