ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การแต่งงานในญี่ปุ่น [x]

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ... ... ในส่วนของงานบริการฝ่ายกงสุลได้ค่ะ การแต่งงานในญี่ปุ่น อันดับแรกให้คุณเริ่มต้น... ... ก็สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ...
  relevance date