ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การ​คมนาคม [x]

ประเทศ​ญี่ปุ่น​โดย​สังเขป (มา​รู้จัก​ญี่ปุ่น​กัน​เถอะ)

... (วันพระ​ราช​สมภพ​ของ​สมเด็จพระ​จักรพรรดิ​อา​คิฮิ​โตะ) วัน​ก่อตั้ง​ชาติ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2433 นายกรัฐมนตรี​คน​ปัจจุบัน... ... ระบบ​ไฟฟ้า 100 โวลท์ 50/60 เฮ​ริ์ทซ์ การ​คมนาคม การ​เดินทาง​ส่วนใหญ่​ของ​คน​ญี่ปุ่น​ใน​เมืองใหญ่​ใช้​รถไฟฟ้า... ... สภา​ผู้แทน​ราษฎร มี​สมาชิก 480 คน มาจาก​การ​เลือกตั้ง​ทั่วประเทศ มี​วาระ​การ​ดำรง​ตำแหน่ง...
  relevance date