ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การ​ปกครอง [x] เศรษฐกิจ [x]

ประเทศ​ญี่ปุ่น​โดย​สังเขป (มา​รู้จัก​ญี่ปุ่น​กัน​เถอะ)

... เดือนมิถุนายน 2552) ระบบ​ไฟฟ้า 100 โวลท์ 50/60 เฮ​ริ์ทซ์ การ​คมนาคม การ​เดินทาง​ส่วนใหญ่​ของ​คน​ญี่ปุ่น​ใน​เมืองใหญ่​ใช้​รถไฟฟ้า ... ... เนื่องจาก​เคย​เป็น​เมืองหลวง เคน ใช้กับ​จังหวัด​ต่างๆ ทั่วไป เศรษฐกิจ ญี่ปุ่น​เป็น​ประ​เทศ​ที่​มี​เศรษฐกิจ​ใหญ่​เป็น​อันดับ​สาม​ของโลก ...
  relevance date