ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — กิฟุ [x]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดกิฟุ

... โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติการ์ต่างๆ โดยมีคนไทยในจังหวัดกิฟุ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 20 ราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการกงสุลสัญจร ณ ชั้น 2 ของศูนย์การเรียนรู้ Shogai ...
16/11/2019
  relevance date