ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ขอสัญชาติไทย [x]

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... สำหรับบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 สามารถยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยให้บุตรย้อนหลังได้ ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอที่มีชื่อบุตรอยู่ในทะเบียนบ้าน ... ... ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น 3. ผู้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ...
  relevance date