ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา [x]

คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬาเยือนสถานเอกอัครราชทู

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา นำโดย ฯพณฯ นายวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าพบกับอัครราชทูคว นสกุล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านการศึกษา ...
  relevance date