ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — คณะทันตแพทย์ศาสตร์ [x] TMDU [x] ภัควัต ตันสกุล [x]

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายภัควัต ตันสกุล อัครราชทูต เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ... ... โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง ... ... กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  relevance date