ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน [x]

คณะผู้รวจการแผ่นดินเยือนสถานเอกอัครราชทู

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูฯ มอบหมายให้ นายคว นสกุล อัครราชทู ให้การ้อนรับนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้รวจการแผ่นดินและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นามโครงการอบรมหลักสูรพัฒนาศักยาพผู้บริหารระดับกลางของสำนักงานผู้รวจการแผ่นดิน ...
  relevance date