ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง [x]

นายกรัฐนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561 เวลา 9.30 . ตามเวลาท้องถิ่ พลเอก ประยุทธ์ ... ... นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่ ครั้งที่ 10 ร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขง ณ เรือนรับรองรัฐบาลญี่ปุ่... ... นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมแสดงความชื่นชมกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – ญี่ปุ่ ที่มีความทันสมัย...

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 17.45 . ตามเวลาท้องถิ่ ... ... Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่ ณ ทำเนียบรัฐบาลญี่ปุ่ ... ... ก่อนการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่ และหลังการหารือ ... ... และประเด็นทวิภาคี รวมทั้ง ความร่วมมือในหลายด้าน ... ... ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในระยะต่อไป ...
  relevance date