ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — คสช. [x]

สารจากนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2558

... การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบแนวทางให้กับ ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ แล้วว่าจะต้องดำเนินการโดยต่อเนื่อง ...
  relevance date