ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — คะนะกะวะ [x]

นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ซึ่งเป็นสมาคมมิตรภาพทางการเมืองระดับท้องถิ่นแห่งแรกของไทยในญี่ปุ่น โดยมีนาย Hiroaki Shikida ส.จ. Kanagawa ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ทั้งนี้ สมาคมจะจัดตั้งใหม่ทุกครั้งภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ปัจจุบัน มีสมาชิก 46 คน จากจำนวน ส.จ. คะนะกะวะ 105 คน
03/12/2019
  relevance date