ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — คานากาวะ [x]

นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ นำคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตฯ

... นาย Hiroaki Shikida นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ สจ. คานากาวะ ได้นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ และผู้แทนบริษัท ... ... เดินทางเยือนไทย เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และด้านสังคม ขณะเดียวกัน จะนำยาสีฟันจำนวน ...
24/11/2017

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น ม.ค. - มี.ค. 2557

... แห่ง ได้แก่ (1) เขตเมืองหลวง ได้แก่ กรุงโตเกียว จ.คานากาวะ และ เมืองนาริตะ จ.ชิบะ ให้เป็นเขตที่จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งธุรกิจระหว่างประเทศและนวัต ... ... ทำให้มีอุปสงค์ต่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง 3.2 การลงทุน แม้จะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ...
16/06/2014
  relevance date