ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — งานเทศกาลไทย [x] งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ [x] กงสุลสัญจร [x]

งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ครั้งที่ 1

... นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเยือนจังหวัดซากะ ... ... เพื่อร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ... ... รวมทั้งการออกคูหาบริการด้านกงสุลสัญจรสำหรับประชาชนชาวไทยที่พำนักในซากะและจังหวัดใกล้เคียง ... ... รวมถึงการออกร้านขายอาหารโดยนักเรียนไทยในเมืองซากะด้วย งานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการงานกงสุลสัญจรงานเทศกาลไทย เมืองซากะ

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการงานกงสุลสัญจรในงานเทศกาลไทย ณ เมืองซากะ ซึ่งเป็นกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งที่ ... ... บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบปะคนไทยในพื้นที่และรับทราบสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ ...
20/10/2018
  relevance date