ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 [x]

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

... กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17: "Discover Thailand's BEST"  [PDF] โปสเตอร์งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17  [PDF] ศิลปินที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 [PDF] กำหนดการบนเวทีใหญ่งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว  [PDF] ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับไทยที่จะจัดขึ้นในญี่ปุ่นในปีนี้  ...

งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

... กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17: "Discover Thailand's BEST"  [PDF]   โปสเตอร์งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17  [PDF]   ศิลปินที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 [PDF]   กำหนดการบนเวทีใหญ่งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว  [PDF]   ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับไทยที่จะจัดขึ้นในญี่ปุ่นในปีนี้  ...

การประชุมผู้มีสิทธิออกร้านและจับสลากกำหนดที่ตั้งคูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 ประจำปี 2559

... จะจัดการประชุมผู้มีสิทธิออกร้านและจับสลากกำหนดที่ตั้งคูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ ... ... ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมผู้มีสิทธิออกร้าน และจับสลากกำหนดที่ตั้งคูหาในงานเทศกาลไทยประจำปี 2559

เจมส์ จิรายุ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เจมส์ จิรายุ นักแสดงไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ... ... ในโอกาสที่จะมีผลงานการแสดงในประเทศญี่ปุ่น และร่วมแสดงในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 นี้ นอกจากนี้ เจมส์ จิรายุยังได้ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนไทยในญี่ปุ่นอีกด้วย
10/02/2016
  relevance date